ateneucooperatiu@gedi.org
NOVETAT

Programa Forma i Insereix

Per a la realització d’accions formatives amb compromís de contractació per a persones preferentment desocupades (SOC-FI)

Data i hora

Del 28 de febrer al 31 d'octubre

Més informació d’interès

El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia el 28 de febrer de 2024 i finalitza el 31 d'octubre de 2024. En cas de tramitar l'alta d'una nova especialitat, per emetre la resolució favorable, si s'escau, cal que l'especialitat hagi estat incorporada al Catàleg d'especialitats formatives amb data màxima del 30 de novembre de 2024.

El procediment de concessió de les actuacions subvencionades en aquesta Resolució és el de concurrència no competitiva, que està regulat a la base 14 de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre.

Podeu adreçar els vostres dubtes a stcatalunyacentral.soc@gencat.cat.

Treballem per dinamitzar, multiplicar i estimular les iniciatives de l’economia social i solidària de la Catalunya Central