ateneucooperatiu@gedi.org

Línies de finançament ICF

Us informem sobre dues línies de finançament de l’Institut Català de les Finances (ICF):ICF AGROLIQUIDITATDestinataris: Persones físiques o jurídiques amb CNAE Agroliamentari Import: Fins a 100.000€ Termini: 6 anys amb possibilitat d’incloure 2 anys de carència T. Interès: 2% fix ICF ECONOMIA SOCIALDestinataris: Préstecs per a empreses socials que vulguin finançar inversions i necessitats de circulantImport: A partir de 30.000€ i fins a 2M€Finalitat: Inversió o […]

Programa Forma i Insereix

Per a la realització d’accions formatives amb compromís de contractació per a persones preferentment desocupades (SOC-FI)