ateneucooperatiu@gedi.org
General

Ajuts a la contractació per fomentar la integració de persones vulnerables

Ajuts a la contractació per fomentar la integració de persones vulnerables Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió...

Ajuts a la contractació per fomentar la integració de persones vulnerables

Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l’any 2022

Termini per presentar la sol·licitud és des de les 9:00 h del 2 de juny de 2022 fins a les 15:00 h del 30 de setembre de 2022.

Es subvenciona a les empreses del mercat de treball ordinari amb establiment operatiu a Catalunya que hagin contractat  durant l’any 2022 a jornada completa amb un mínim de 6 mesos a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, persones en situació o en risc d’exclusió social, prèviament contractades per empreses d’inserció (EI) que s’hagin beneficiat dels incentius a la contractació en les dites empreses i persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (RGC) en el moment de la contractació.

La subvenció màxima per al 2022 serà de 7.000,00 euros per un contracte de treball de durada de 12 mesos a jornada complerta. Si el contracte té una duració inferior als 12 mesos es subvencionarà la part proporcional

Enllaç al tràmit 

Per qualsevol dubte o aclariment, es pot contactar l’adreça de correu electrònic sioasdiversitat.tsf@gencat.cat

Infografia explicativa (Gencat)
17 de juny de 2022
General

Notícies relacionades

Treballem per dinamitzar, multiplicar i estimular les iniciatives de l’economia social i solidària de la Catalunya Central